Bemiddeling- en coachingstrajecten


Heb je een partner nodig om alles te structureren om op die wijze 
krachtig je weg te bewandelen, dan kan je bij ons terecht.

We zijn gespecialiseerd in meerdere trajecten:

Omgaan met conflicten 
of communicatie met anderen 

Bemiddeling


Conflicten kunnen zich manifesteren binnenin jezelf alsook met anderen.
Misverstanden in communicatie leiden nogal eens tot conflicten. We zien dit vaak tussen ouders en kinderen, tussen partners, in familiale zaken maar ook in werk gerelateerde contexten

Ervaar je dat je geconfronteerd wordt met een conflict en wil je hier iets mee doen, dan kan je hierover met een evenwaardige partner brainstormen en hierin vooruitgang boeken. We gaan samen op zoek naar wie je bent, hoe je communiceert en op welke wijze dit bijdraagt tot wat je wil bereiken. We bekijken samen ‘hoe’ je hiermee aan de slag bent en ‘hoe’ je de wijze waarop je hiermee bezig bent kan versterken.

Je kan er ook voor opteren om samen met de andere partij(en) er uit te raken en kiezen voor een bemiddelingstraject. Dan gaan we samen op evenwaardige wijze op zoek naar ieders fundamentele behoeften/belangen, exploreren deze, werken mogelijke opties uit die hieraan tegemoet kunnen komen en evolueren zo tot oplossingen, gedragen door alle partijen. Bemiddelingstrajecten worden vaak doorlopen bij scheidingen of bij het opstellen van erfovereenkomsten, maar kunnen tevens efficiënt worden ingezet voor conflicten op de werkvloer, zowel tussen werknemers onderling als in hiërarchische lijn, tussen individuen en groepen.


Wie willen jullie zijn en hoe correleert dit met de fase in jullie leven waarin jullie zich bevinden, met het verschil dat jullie willen maken in de context waarin jullie zich bewegen, daar maken we samen een gestructureerd beeld van en gaan op zoek naar mogelijke acties die jullie dichter brengen bij je doel

Waar gewenst gaan we aan de slag met communicatiemethodieken. 

Wenst u meer informatie 
of een intakegesprek te reserveren?

Omgaan met 
innerlijke conflicten


Komt wat van jou verwacht wordt niet overeen met de waarden waar je voor staat? Word je binnen jezelf geconfronteerd met twee stemmen die tegen elkaar ingaan? Kom je bij de uitwerking van een project een moeilijk te overwinnen hindernis tegen die je doel tegenwerkt? Dan gaan we samen op zoek naar wat belangrijk is voor jou in deze fase van je leven, wat je huidige drijfveer is.

Daarop stemmen we je projectdoel alsook de acties die je dichter brengen bij dit doel af.

We gaan samen hulpbronnen activeren en hindernissen deblokkeren. We versterken het geloof in jezelf en het kunnen bereiken van je doel en laten dit jouw verder verhaal als authentiek individu in onze maatschappij ondersteunen.

We onderzoeken samen je identiteitsspoor en dit leidt tot zelfvertrouwen en zelfzekerheid.

Innerlijke conflicten geven je kansen tot groei.


Wenst u meer informatie 
of een intakegesprek te reserveren?

Keuzes maken


Iedereen komt voor keuzes te staan. De kunst bestaat er in die keuze te maken die afgestemd is op wie je bent, wie je wil zijn en de missie die je wil volbrengen.

We brengen de waarden die jouw leven kleuren in kaart.  Ze vormen een toetssteen voor beslissingen die je dient te nemen.  De reflectie  hierover draagt bij tot het maken van de keuze die bij jou het meest past.

We staan stil bij hoe je op dit ogenblik met je keuzeproces bezig bent, welk patroon we daarin terugvinden, alsook hoe je dit kan versterken zodat je in de toekomst gewapend bent voor het maken van nieuwe keuzes.

Keuzes mogen maken dienen we toe te juichen. Het is een geschenk, het ultieme privilege dat we als mens hebben om zelf ons unieke levenspad vorm te geven.


Wenst u meer informatie 
of een intakegesprek te reserveren?Ouderschapskeuze: Welke ouder wil je zijn?


Ook als ouder dien je voortdurend keuzes te maken, gekoppeld aan welk soort ouder je wenst te zijn. Jouw opvoeding heeft een enorme impact op de veerkracht van je kinderen.

We gaan op zoek naar wie je bent, welke ouder je wenst te zijn. Welke waarden kleuren jouw leven? Vanuit welke visie en missie krijgen deze vorm? Wens je deze al of niet aan je kinderen door te geven? En hoe doe je dat dan?

Welke boodschappen geef je aan je kinderen? Zijn de verbale en non-verbale signalen die je naar hen uitstraalt congruent? Hoe zorg je ervoor dat je hen stimuleert om een zelfstandige, kritische, leergierige, loyale en liefdevolle wereldburger te worden, die zijn of haar mannetje weet te staan in de VUCA-maatschappij waarin we leven?

In welke mate kan en wil je loslaten om experimenteerruimte aan je kinderen te geven? Waar liggen hier je eigen grenzen? En die van je kinderen?

Door als ouder bewust en consequent je kinderen te begeleiden in hun ontwikkelingstraject wapen je hen om zelf bewust aan de slag te gaan met hun leven en gedegen keuzes te maken. Je leert hen vaardigheden aan om een mooie toekomst, gebaseerd op eigen doordachte keuzes, uit te bouwen en je anticipeert bovendien op generatieconflicten die je ouder-kind-relatie vooral in de puberteit kunnen verzuren.


Wenst u meer informatie 
of een intakegesprek te reserveren?

Ouderschapsbemiddeling tijdens en na echtscheiding Gesprekken met kinderen in echtscheiding

Wat als je als ouders niet meer met elkaar kunt en/of wilt praten? Via bemiddeling kunnen jullie voor jezelf en je kinderen opnieuw een toekomst bieden.

Bij een echtscheiding zijn de veranderingen voor alle betrokken partijen ingrijpend.

We brengen samen jullie belangen als ouders in kaart, exploreren deze, gaan op zoek naar mogelijke opties en evolueren naar gedragen oplossingen door jullie beiden.

Jullie echtscheiding hoeft de ontwikkeling van jullie kind(eren) niet te schaden als de unieke relatie van jullie kind(eren) met elke ouder apart wordt gerespecteerd d.w.z. dat jullie blijven samenwerken als ouders.
We helpen jullie een kinderbrug te bouwen over de kloof die tussen jullie als partners is ontstaan. Een kinderbrug, waar het voor jullie kinderen veilig genoeg is om de kloof steeds weer over te gaan.

We ondersteunen jullie bij het onderscheid maken tussen ex-partnerschap en je levenslange verbondenheid als ouders.

Na bespreking met jullie kunnen we gesprekken met jullie kind(eren) opstarten zodat we ook een antwoord kunnen vinden op hun noden en belangen.
Praktijkonderzoek wijst uit dat de kinderen gehoor geven de negatieve gevolgen voor hen na de scheiding beperkt.

We geven jullie graag enkele tips voor ouders na scheiding. We bieden ook verdere ondersteuning na de scheiding indien jullie dit wensen.Wenst u meer informatie 
of een intakegesprek te reserveren?


Communicatie (plus)ouders/(plus)kinderen/adolescenten


Hebben jullie het gevoel dat de raakvlakken ver te vinden zijn? Raken jullie verzeild in ruzies die jullie eigenlijk niet willen? Moet iedereen zijn plaats terugvinden in het (nieuw samengesteld) gezin? Welke rol neemt elkeen op in het (nieuw samengesteld) gezin?

We verkennen samen je waarden en overtuigingen als (plus)ouder alsook de voor jou aanvaardbare grenzen in opvoeding. We gaan op zoek hoe je als (plus)ouder, binnen je afgebakende grenzen, kansen geeft aan je (plus)kinderen om op zoek te gaan naar hun eigen identiteit.  Hoe kan je  een constructieve bijdrage leveren aan hun persoonlijk levenspad, aan een authentiek leven in jullie gezin en in de maatschappij van morgen?

We ondersteunen je in het communiceren met je (plus)kinderen waarbij de waarden en overtuigingen zowel van jou als (plus)ouder als van je (plus)kinderen benoemd en erkend worden. De kracht bestaat erin wat hierin gemeenschappelijk is te versterken.  Jullie vinden samen een weg waarin je je verschillen in kijken kan meenemen. 
Jullie zullen nadien in staat zijn zonder begeleiding confrontaties met nieuwe situaties aan te gaan.

Afhankelijk van hoe  jouw traject als (plus)ouder ontwikkelt kunnen ook je (plus)kinderen in de ondersteuning worden opgenomen. 


Wenst u meer informatie 
of een intakegesprek te reserveren?