Setting

Midden in de rust van de natuur gaan we samen op onderzoek. 
Dit schept jullie de mogelijkheid om uit  jullie cirkel, uit  jullie tunnel te stappen en vanuit een breed perspectief naar jezelf, jullie project, het groter geheel waarbinnen jullie functioneren te kijken. 
We gebruiken de rust van de natuur om even te vertragen, stil te staan bij  jullie huidige toestand, deze te exploreren en daar de ontwikkelformule behouden/versterken/toevoegen/loslaten
op toe te passen.
 
 Dit geeft ons een ruimer zicht op de mogelijkheden die jullie als persoon kunnen aangrijpen 
 om verder je weg te plaveien.  Jullie nemen hierbij de regie voor je rekening.
 We ondersteunen jullie om deze mogelijkheden in kaart te brengen en hierin keuzes te maken 
 zodat jullie weer verder kunnen.
 
We gaan samen op zoek naar de zin van de dingen in  jullie leven. Het bonte kleurenpalet hierin brengen we naar boven om toekomstgericht mee verder te gaan.
De natuur helpt ons vanuit zijn rust en puurheid tot  jullie essentie der dingen te komen. 

Wanneer gewenst kunnen ook sessies bij jullie thuis of op een andere locatie worden georganiseerd. We hebben wel een rustige ruimte nodig waar we niet worden gestoord.  Ook voor bedrijven wordt indien gewenst op bedrijfslocatie gewerkt.


 

Methodieken 

We hanteren volgende methodieken met gezond verstand, gebaseerd 
op een goede portie levenservaring, pedagogische bedrevenheid en achtergrondkennis.


Oordeelloos observeren           
en aandacht voor het nu

gebaseerd op mindfulness 

Evenwaardige communicatie

gebaseerd op model Pat Patfoort 

Mediatietechnieken

gebaseerd op gedachtengoed van Feuerstein, 

volgens model Albert Janssens 

Vorkmodel

4-sporen ontwikkelingsmodel Rudy Vandamme 

Ontwikkelingsformule           

behouden/versterken/toevoegen/loslaten

gebaseerd op model Rudy Vandamme 

Wat is bemiddeling?

Bemiddelen heeft als doel een conflict te deconstrueren en nadien een nieuw verhaal te schrijven, gedragen door alle partijen. 

De bemiddelaar heeft als voornaamste taak ervoor te zorgen dat partijen op een respectvolle manier met elkaar omgaan zodat de nodige dynamiek aanwezig blijft om hen in de beste omstandigheden te laten overleggen. 

Doorheen de ventilatie van emoties brengt de bemiddelaar partijen ertoe zich te concentreren op de uitdaging om een oplossing  voor hun conflict te vinden, waarbij invulling wordt gegeven aan de belangen van alle partijen. 

De bemiddelaar treedt geenszins op als verzoener, hij ondersteunt wel het traject dat naar oplossing leidt. 

Bij de aanvang van de bemiddeling wordt tijdens de intakefase gezamenlijk een protocol opgesteld waarin we onze onderlinge afspraken vastleggen. 

De bemiddeling eindigt, indien gewenst door partijen, met een formele overeenkomst, die in voorkomend geval ter homologatie kan worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank. 

 

Wat is coaching?

 

De werking van een coach verschilt van de werking van een therapeut .

De therapeut analyseert je huidige toestand. Na grondig onderzoek diagnosticeert hij en maakt een plan van aanpak op. De therapeut zoekt oorzaken voor je probleem in het verleden en handelt tot je probleem verdwenen is, oplossingsgericht. Hij werkt aan je verwerking.

De coach  gaat scheppend aan het werk, opbouwend en waarderend.
Hij formuleert samen met jou duurzame doelen op verschillende sporen.
Wat ga je doen met je uitdaging?’ ‘Wie wil je zijn in je (gewijzigde) context?’ staat centraal.

De coach gaat deblokkeren en samen met jou op zoek hoe je verder gaat,
constructief naar de toekomst met materiaal uit  het verleden.

In tegenstelling tot bij therapie bouwen we in coaching ook aan je sociale positionering.

De coach helpt je waarderend naar jezelf te kijken via het realiseren van projecten.