Katinka Boeykens, 
zaakvoerder en stichtende kracht van CEVOCO. 

(° 1963,  Aalst). Oorspronkelijk opgeleid als leerkracht wiskunde, neem ik reeds jaren de opdracht van directeur op van een uitgebreid schoolteam.

Ondertussen behaalde ik de kwalificatie van pedagogisch adviseur. Mediatie bij kinderen en volwassenen kreeg ik in de vingers via een tweejarige opleiding, georganiseerd door Albert Janssens, Cesmoo. Ik werd ervaringsdeskundige in communicatie vanuit evenwaardigheid via een jarenlange samenwerking met
Pat Patfoort, waarbij ik de rol van trainer in evenwaardige communicatie voor het schoolteam opnam.

Ik bekwaamde mij in, met volle awareness, mindful, het leven door te wandelen via een begeleidingstraject op groepsniveau alsook autodidact.

Ter vervolmaking van mijn opleidingstraject tot coach richtte ik mij tot het Ontwikkelingsinstituut, waar ik via theoretische achtergrondkennis en intensieve training begeleid door Dr. Rudy Vandamme kwalificeerde tot ontwikkelingsgerichte coach.

Ik kwalificeerde als bemiddelaar Familiale Zaken en bemiddelaar Sociale Zaken (2019)

Ik ben ook mama van twee kinderen. Ik ondersteunde hen in hun ontwikkeling tot zelfzekere, mindfule wereldburgers, die hun leven bewust in handen nemen. Athina studeerde af als master in de klinische psychologie, Gilke als master in de orthopedagogie. Ondanks het feit dat Cevoco initieel geen therapiecentrum is, wordt waar nodig  ook vanuit therapeutisch perspectief gekeken en therapie geadviseerd waar aan te raden.

Gezien de multi-disciplinaire achtergrond waarop Cevoco zich kan beroepen, kan je aan ons elke mogelijke vraag tot ondersteuning richten. We bekijken via een intake en indien nodig multi-disciplinaire bespreking of we je hierin efficiënt kunnen begeleiden. 
Enkel wanneer we hierin geloven gaan we op je vraag in.