Bemiddeling- en coachingstrajecten

Heb je een partner nodig om alles te structureren om op die wijze 
krachtig je weg te bewandelen, dan kan je bij ons terecht.

We zijn gespecialiseerd in meerdere trajecten:

Omgaan met conflicten 
of communicatie met anderen 

Bemiddeling


Conflicten kunnen zich manifesteren binnenin jezelf alsook met anderen.
Misverstanden in communicatie leiden nogal eens tot conflicten. We zien dit vaak tussen ouders en kinderen, tussen partners, in familiale zaken maar ook in werk gerelateerde contexten

Ervaar je dat je geconfronteerd wordt met een conflict en wil je hier iets mee doen, dan kan je hierover met een evenwaardige partner brainstormen en hierin vooruitgang boeken. We gaan samen op zoek naar wie je bent, hoe je communiceert en op welke wijze dit bijdraagt tot wat je wil bereiken. We bekijken samen ‘hoe’ je hiermee aan de slag bent en ‘hoe’ je de wijze waarop je hiermee bezig bent kan versterken.

Je kan er ook voor opteren om samen met de andere partij(en) er uit te raken en kiezen voor een bemiddelingstraject. Dan gaan we samen op evenwaardige wijze op zoek naar ieders fundamentele behoeften/belangen, exploreren deze, werken mogelijke opties uit die hieraan tegemoet kunnen komen en evolueren zo tot oplossingen, gedragen door alle partijen. Bemiddelingstrajecten worden vaak doorlopen bij scheidingen of bij het opstellen van erfovereenkomsten, maar kunnen tevens efficiënt worden ingezet voor conflicten op de werkvloer, zowel tussen werknemers onderling als in hiërarchische lijn, tussen individuen en groepen.


Wie willen jullie zijn en hoe correleert dit met de fase in jullie leven waarin jullie zich bevinden, met het verschil dat jullie willen maken in de context waarin jullie zich bewegen, daar maken we samen een gestructureerd beeld van en gaan op zoek naar mogelijke acties die jullie dichter brengen bWenst u meer informatie 
of een intakegesprek te reserveren?

Omgaan met 
innerlijke conflicten


Komt wat van jou verwacht wordt niet overeen met de waarden waar je voor staat? Word je binnen jezelf geconfronteerd met twee stemmen die tegen elkaar ingaan? Kom je bij de uitwerking van een project een moeilijk te overwinnen hindernis tegen die je doel tegenwerkt? Dan gaan we samen op zoek naar wat belangrijk is voor jou in deze fase van je leven, wat je huidige drijfveer is.

Daarop stemmen we je projectdoel alsook de acties die je dichter brengen bij dit doel af.

We gaan samen hulpbronnen activeren en hindernissen deblokkeren. We versterken het geloof in jezelf en het kunnen bereiken van je doel en laten dit jouw verder verhaal als authentiek individu in onze maatschappij ondersteunen.

We onderzoeken samen je identiteitsspoor en dit leidt tot zelfvertrouwen en zelfzekerheid.

Innerlijke conflicten geven je kansen tot groei.


Wenst u meer informatie 
of een intakegesprek te reserveren?

Keuzes maken


Iedereen komt voor keuzes te staan. De kunst bestaat er in die keuze te maken die afgestemd is op wie je bent, wie je wil zijn en de missie die je wil volbrengen.

We brengen de waarden die jouw leven kleuren in kaart.  Ze vormen een toetssteen voor beslissingen die je dient te nemen.  De reflectie  hierover draagt bij tot het maken van de keuze die bij jou het meest past.

We staan stil bij hoe je op dit ogenblik met je keuzeproces bezig bent, welk patroon we daarin terugvinden, alsook hoe je dit kan versterken zodat je in de toekomst gewapend bent voor het maken van nieuwe keuzes.

Keuzes mogen maken dienen we toe te juichen. Het is een geschenk, het ultieme privilege dat we als mens hebben om zelf ons unieke levenspad vorm te geven.


Wenst u meer informatie 
of een intakegesprek te reserveren?

Communicatie ouders/adolescenten


Hebben jullie het gevoel dat de raakvlakken ver te vinden zijn? Raken jullie verzeild in ruzies die jullie eigenlijk niet willen?

We verkennen samen je waarden en overtuigingen als ouder alsook de voor jou aanvaardbare grenzen in opvoeding. We gaan op zoek hoe je als ouder, binnen je afgebakende grenzen, kansen geeft aan je kinderen om op zoek te gaan naar hun eigen identiteit.  Hoe kan je  een constructieve bijdrage leveren aan hun persoonlijk levenspad, aan een authentiek leven in jullie gezin en in de maatschappij van morgen?

We ondersteunen je in het communiceren met je kinderen waarbij de waarden en overtuigingen zowel van jou als ouder als van je kinderen benoemd en erkend worden. De kracht bestaat erin wat hierin gemeenschappelijk is te versterken.  Jullie vinden
samen een weg waarin je je verschillen in kijken kan meenemen. 
Jullie zullen nadien in staat zijn zonder begeleiding confrontaties met nieuwe situaties aan te gaan.

Afhankelijk van hoe de coaching zich met jou als ouder ontwikkelt kunnen ook je kinderen in het traject worden opgenomen. 


Wenst u meer informatie 
of een intakegesprek te reserveren?